Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sun,20Sep2020

Συνέδρια - Ημερίδες

1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (Βλ. εδώ) 

 Παρουσιάσεις της ενημερωτικής ημερίδας 18/7/2012 σχετικά με:

την εξέλιξη του νέου κανονιστικού πλαισίου, (pdf - 520 Kb)
τις ex-ante αιρεσιμότητες, (pdf - 244 Kb)
τη θεματική συγκέντρωση (pdf - 787 Kb) και
την 1η εγκύκλιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού (pdf - 559 Kb)