Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sun,20Sep2020

Ετήσιες εκθέσεις

- Ετήσια έκθεση 2007 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 [zip, 156Kb]

- Ετήσια έκθεση 2008 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 [zip, 188Kb]

- Ετήσια έκθεση 2009 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 [zip, 480Kb]

- Ετήσια έκθεση 2010 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 [rar, 480Kb]