Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sun,20Sep2020

Διαχειριστική Επάρκεια Τελικών Δικαιούχων

3. Διαχειριστική Επάρκεια Τελικών Δικαιούχων
Κωδ.
πρόσκλησης
Κατηγορία πράξης Τελικοί Δικαιούχοι Έναρξη υποβολής αιτήσεων Λήξη
υποβολής αιτήσεων
 
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Επιβεβαίωση
Διαχειριστικής Επάρκειας κατά την περίοδο 2007 – 2013
Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού της Περιφέρειας Ηπείρου 31/12/13 30/6/15 zip[2,11Mb]
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Επιβεβαίωση
Διαχειριστικής Επάρκειας κατά την περίοδο 2007 – 2013
1) Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού της Περιφέρειας Ηπείρου
2) Εποπτευόμενους Φορείς των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού της Περιφέρειας Ηπείρου
15/11/11 31/3/12 zip [201Kb]
  Παράταση 8ης Πρόσκλησης
"Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας"
    31/12/12 pdf [65Kb]
   2η Παράταση 8ης Πρόσκλησης
"Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας"
    28/06/13 pdf [Kb]
Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α. (του άρθρου 252, του Νόμου 3463/06)

13/4/09

15/6/09

zip [212Kb]
Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο 1). Γενικά Νοσοκομεία Περιφέρειας Ηπείρου
2). Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
3). 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας
4). ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
 

6/3/09

8/5/09

zip [212Kb]
Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο 1). Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2). Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

30/1/09

27/2/09

zip [212Kb]
Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο 1).Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης της Περιφέρειας Ηπείρου
2). Συνδέσμους Ο.Τ.Α. Περιφέρειας Ηπείρου με αρμοδιότητες μελέτης και κατασκευής έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

22/1/09

27/2/09

zip [212Kb]
  Παράταση 3ης Πρόσκλησης
Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο
    22/5/09 zip  [40Kb]
Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο 1) Υπουργείο Πολιτισμού
2) ΟΤΑ Α’ βαθμού Περιφέρειας Ηπείρου
3) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τα οποία με βάση το καταστατικό τους έχουν την αρμοδιότητα να υλοποιούν έργα πολιτισμού
4) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία με βάση το καταστατικό τους έχουν την αρμοδιότητα υλοποίησης έργων δημόσιου χαρακτήρα και έργων πολιτισμού.
15/12/08

27/2/09

zip [209Kb]
Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο Περιφέρεια Ηπείρου 1/7/08

15/9/08

zip [207Kb]
  Παράταση 1ης Πρόσκλησης
"Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο"
   

23/6/08

zip [39Kb]
 Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο  Νομαρχίες - Δήμοι Περιφέρειας Ηπείρου (ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού) 8/4/08

19/5/08

zip [201Kb]