Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Tue,27Oct2020

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου

Η Περιφέρεια Ηπείρου απέστειλε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, τον Φεβρουάριο του 2005 το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Περιφέρειας. [zip, 119kb]
Με βάση τις οδηγίες της 3ης εγκυκλίου του Υπουργίου Οικονομίας & Οικονομικών, σχετικά με την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εκπονήθηκε το 1ο σχέδιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ηπείρου 2007-2013:
- Συγκρότηση ομάδας [pdf, 109kb]
- Αναπτυξιακό Πρόγραμμα [zip, 521kb]
- Παρουσιάσεις του Αναπτυξιακού Προγράμματος [zip, 213kb]

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013
(επίσημη υποβολή, 9/2007) [zip, 4Mb]
Πίνακας με τους κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας [zip, 15Kb]
ΕΧ ΑΝΤΕ αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου [zip, 1.6Mb]
ΣΜΠΕ του Επιχειρησιακού Σχεδίου Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου [zip, 7.4Mb]

Απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013 [pdf, 138Kb]

Απόφαση αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013 [pdf, 216Kb]

Απόφαση αναθεώρησης 2012 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013 [pdf, zip]


Η νέα πολιτική Συνοχής μετά το 2006

Αναπτυξιακό Συνέδριο Ηπείρου (24 & 25/06/2005)
Το διήμερο 24-25 Ιουνίου 2005 πραγματοποίηθηκε στα Ιωάννινα, από την Περιφέρεια Ηπείρου το Αναπτυξιακό Συνέδριο Ηπείρου, όπου αναπτύχθηκαν θέματα που έχουν σχέση με τη συνολική ανάπτυξη της Περιφέρειας Ηπείρου. Τα θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών του κάλυψαν δύο κύκλους.
Ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει τη στρατηγική της Λισσαβόνας, τη νέα προγραμματική περίοδο του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τις Συμπράξεις του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)
Ο δεύτερος κύκλος περιελάμβανε τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Ηπείρου (π.χ. βελτίωση των υποδομών, ενίσχυση ανθρωπίνου κεφαλαίου, αγροτική ανάπτυξη, τουρισμός, πολιτισμός κ.α). Παράλληλα οργανώθηκαν στρογγυλά τραπέζια όπου συζητήθηκαν ιδιαίτερα οι προτεραιότητες της Περιφέρειας.

  Ημερίδες στην Ήπειρο
"Ανθρώπινοι πόροι - Παιδεία", στις 18/5/2006 στην Ηγουμενίτσα [pdf, 209kb]
- Εισηγήσεις ημερίδας [zip, 914kb]
- Φωτογραφικό υλικό ημερίδας


"Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες με έμφαση στους Τομείς Τουρισμός και Πολιτισμός", στις 19/5/2006 στην Πρέβεζα [pdf, 209kb]
- Εισηγήσεις ημερίδας [zip, 12.1Mb]
- Φωτογραφικό υλικό ημερίδας

"Επιχειρηματικότητα & Ανταγωνιστικότητα", στις 26/5/2006 στην Άρτα [pdf, 211kb]
- Πρόσκληση [pdf, 127kb], - Εισηγήσεις ημερίδας [zip, 3.5Mb]
- Φωτογραφικό υλικό ημερίδας


"Περιβάλλον & Ποιότητα ζωής - Υγεία", στις 29/5/2006 στα Ιωάννινα [pdf, 212kb]
- Πρόσκληση [pdf, 130kb], - Εισηγήσεις ημερίδας [zip, 3Mb]
- Φωτογραφικό υλικό ημερίδας