Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Mon,19Oct2020

To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013.
map_epirus1Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου».
περισσότερα...

Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα χωρίσθηκε σε πέντε χωρικές ενότητες, στις οποίες αντιστοιχούν πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά (ΠΕΠ):
• Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης
• Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων
• Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου
Ε.Π. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου
• Ε.Π. Αττικής
Τα ΠΕΠ θα συμβάλουν στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων συμπληρωματικά με τα τομεακά προγράμματα, με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες κάθε χωρικής ενότητας / Περιφέρειας.

Σύνδεσμοι

Δήμος Αρταίων

Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη

Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

Δήμος Νικολάου Σκουφά

Δήμος Ηγουμενίτσας

Δήμος Φιλιατών

Δήμος Ιωαννιτών

Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων

Δήμος Δωδώνης

Δήμος Ζαγορίου

Δήμος Ζίτσας

Δήμος Σουλίου

Δήμος Κόνιτσας

Δήμος Μετσόβου

Δήμος Πωγωνίου

Δήμος Πρέβεζας

Δήμος Ζηρού

Δήμος Πάργας