Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Wed,05Aug2020

Νέα

Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία Προβολές
136 Ενημέρωση για άνοιγμα οικονομικών προσφορών για ορισμένες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013 (Τεχνική βοήθεια) 14.10.10 1213
137 Ολοκλήρωση φάσης ελέγχου ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για ορισμένες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013 (Τεχνική βοήθεια) 06.10.10 1764
138 Ολοκλήρωση φάσης ελέγχου δικαιολογητικών για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ) 29.09.10 1224
139 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 24.09.10 1274
140 Πρόγραμμα για το Άνοιγμα Προσφορών για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ) 06.09.10 1253
141 Άνοιγμα Προσφορών για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ) 02.09.10 1204
142 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ 26.08.10 1395
143 Μελέτη Χωροθέτησης Εργοστασίου Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων pdf 19.08.10 1703
144 Αποτελέσματα δράσης: "Προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013" 15.06.10 1289
145 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 04.06.10 1137
146 Ηλεκτρονική Υποβολή Στοιχείων Πράξεων ΕΣΠΑ που υποβάλλονται από τους δικαιούχους 15.04.10 1413
147 Πρόσκληση ανάθεσης έργου για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Χωροθέτησης εργοστασίου επεξεργασίας στερεών αποβλήτων» 06.04.10 1152
148 Πρόσκληση ανάθεσης έργου 08.03.10 1297
149 Ενημέρωση Τελικών δικαιούχων (σημαίες, λογότυπα, πινακίδες έργων) 28.01.10 1189
150 Η ΕΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ προτίθεται να αναθέσει την μελέτη με τίτλο "Εκπόνηση προκαταρκτικής γεωλογικής και περιβαλλοντικής μελέτης για δρόμο που οδηγεί στο XYTA Ιωαννίνων" 30.07.09 1249