Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sat,08Aug2020

Νέα

Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία Προβολές
151 Η ΕΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ προτίθεται να αναθέσει το έργο με τίτλο "Προβολή - Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2007-2013" 08.07.09 1119
152 Οδηγός Σχεδιασμού των Ολοκληρωμένων Επιχειρησιακών Σχέδιων Αστικής Ανάπτυξης 06.07.09 1297
153 Μελέτη ποιοτικής σύστασης ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου (οι παρουσιάσεις της μελέτης) 24.06.09 1388
154 Η ΕΔΑ Ηπείρου προτίθεται να αναθέσει την ενέργεια με τίτλο "Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Άρτας" 24.06.09 1226
155 Η ΕΔΑ Ηπείρου προτίθεται να αναθέσει την ενέργεια με τίτλο "Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Ηγουμενίτσας" 24.06.09 1204
156 Η ΕΔΑ Ηπείρου προτίθεται να αναθέσει την ενέργεια με τίτλο "Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιωαννιτών" 24.06.09 1185
157 Η ΕΔΑ Ηπείρου προτίθεται να αναθέσει την ενέργεια με τίτλο "Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Πρέβεζας" 24.06.09 1258
158 Η ΕΔΑ Ηπείρου προτίθεται να αναθέσει την ενέργεια με τίτλο "Μεθοδολογία εντοπισμού & αξιολόγησης περιοχών για Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αγροτικής Αναγέννησης" 24.06.09 1434
159 Η ΕΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ προτίθεται να αναθέσει το έργο με τίτλο "Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Νομικών Υπηρεσιών στα πλαίσια της διαχείρισης παρακολούθησης και ελέγχου του ΕΠ ΘΕ.ΣΤ.Η για την Ήπειρο (έτους 2009)" 29.05.09 1282
160 Τελικά αποτελέσματα Προκήρυξης ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα 20.05.09 1316
161 Η ΕΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ προτίθεται να αναθέσει το έργο με τίτλο "Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για υποστήριξη υπηρεσίας για το κλείσιμο των έργων της Γ’ Προγραμματικής Περιόδου ΕΤΠΑ" 10.04.09 1263
162 Η ΕΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ προτίθεται να αναθέσει το έργο με τίτλο "Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για υποστήριξη υπηρεσίας για το κλείσιμο των έργων της Γ’ Προγραμματικής Περιόδου ΕΓΤΠΕ" 06.04.09 1384
163 Πρόγραμμα "Εγκατάσταση νέων γεωργών" 06.04.09 3787