Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sat,08Aug2020

Νέα

Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία Προβολές
76 Δημοσιότητα συμβάσεων Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής έτους 2012 28.02.13 1030
77 Τριήμερη Εκπαιδευτική Συνάντηση «Ενημέρωση για την Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 - Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών Τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου» 16.02.13 2390
78 Πιστώσεις κεντρικού λογαριασμού ΕΣΠΑ 2013 25.01.13 1860
79 2η Παράταση 8ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας κατά την περίοδο 2007 – 2013 14.01.13 1857
80 9η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας κατά την περίοδο 2007 – 2013 14.01.13 1083
81 Δημόσια Διαβούλευση Πρότασης Στρατηγικών Επιλογών τών ΘΟΣΣ για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013 10.01.13 1684
82 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3ου ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ", ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 47, ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ 19.12.12 1892
83 Μετεγκατάσταση ΕΔΑ 26.11.12 1774
84 4η Επιτροπή Παρακαολούθησης του "ΕΠ Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013" 05.11.12 1588
85 Συνάντηση-κοινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους φορείς της Ηπείρου με θέμα «Ενημέρωση για την Προγραμματική περίοδο 2014-2020» 20.09.12 2130
86 Προετοιμασία Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 05.09.12 1905
87 Προετοιμασία Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - Αγροτική ανάπτυξη – Θεματικές Ομάδες Εργασίας 05.09.12 5353
88 Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία καταλόγου παρεχοντων υπηρεσιών εκπόνησης Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών - Ερευνών 28.08.12 1893
89 Δημοσίευση πίνακα κατάταξης αξιολογήθέντων προτάσεων ΤΟΠΣΑ 06.08.12 1538
90 Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου» 20.07.12 1646