Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Wed,12Aug2020

Πρόσκληση για την υποβολη προτάσεων στο Τ.Α.Α.Η (JESSICA)

Η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος ενεργώντας ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Ηπείρου Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει φάκελο πρότασης για χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Ηπείρου (Τ.Α.Α.Η)

Πρόσκληση Τ.Α.Α.Η (JESSICA) (pdf)