Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Wed,12Aug2020

Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου»

photo_contest_209

Λήξη διαγωνισμού .......

Στο πλαίσιο του δικτύου INFORM (όπως πληροφορηθηκαμε από τη Μονάδα Επικοινωνίας της Γεν. Δ/σης Περιφερειακής Πολιτικής) έχει προκηρυχθεί  διαγωνισμός φωτογραφίας συγχρηματοδοτούμενων έργων, μέσω του Facebook και συγκεκριμένα μέσω της σελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Facebook.
Ο διαγωνισμός υλοποιείται μέσω εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο σύνδεσμο
http://www.facebook.com/EuropeanCommission?sk=app_386310531430573

Ισχύει από 9 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου

Η πληροφόρηση για το διαγωνισμό βρίσκεται στο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?LAN=EN&id=243&lang=en
http://www.inforegiodoc.eu/inforegioWeb/faces/newsletter/preview_newsletter.jsp?id=488

Η Επιτροπή έχει όλη την ευθύνη για το διαγωνισμό.