Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Wed,12Aug2020

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία καταλόγου παρεχοντων υπηρεσιών εκπόνησης Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών - Ερευνών

Παράταση κατά ένα (1) έτος, ήτοι έως 31/08/2013 της με αριθμό πρωτ. 3273/1-9-2011 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Καταλόγου Παρεχόντων Υπηρεσιών Εκπόνησης Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) Περιφέρειας  Ηπείρου και της με αριθμό πρωτ. 3801/7-10-2011 Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής στον Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσιών, για την κατηγορία Υπηρεσιών «Εκπόνηση Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Καταλόγου .doc

Αρχική πρόσκληση και απαιτούμενα δικαιολογητικά εδώ