Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sun,20Sep2020

Προετοιμασία Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - Αγροτική ανάπτυξη – Θεματικές Ομάδες Εργασίας

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 σας ενημερώνουμε πως έχει ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας των Θεματικών Ομάδων Εργασίας (ΘΟΕ), οι οποίες θα συνεισφέρουν, σε πρώτη φάση, στη διαμόρφωση της στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020. 

Περισσότερα στους παρακάτω συνδέσμους

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2012 -2020 (επιστολή και πίνακας αποδεκτών)
Αγροτική Ανάπτυξη
Εγγραφή σε ΘΟΕ (για τα μέλη των φορέων των αποδεκτών της επιστολής)