Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Tue,14Jul2020

Συνάντηση-κοινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους φορείς της Ηπείρου με θέμα «Ενημέρωση για την Προγραμματική περίοδο 2014-2020»

Πρόσκληση (pdf)

Ημερίσια Διάταξη (pdf )

Εισηγήσεις

  • Εισήγηση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών και Δικτύων «Η Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 -2020», Ιωάννης Φίρμπας, Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (pdf)
  • Εισήγηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Παρουσίαση Κανονισμού για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020» , Σοφία Χατζηπαντελή, Στέλεχος Μονάδας Α’ της Ειδικής Υπηρεσίας Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (pdf)
  • Εισήγηση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Κατερίνα Θεμελή, Στέλεχος Μονάδας Α’ της Ειδικής Υπηρεσίας Σχεδιασμού Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (pdf)
  • Εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείο Παιδείας Και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στη Νέα Προγραμματική Περίοδο», Λήδα Γιαννακοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού της Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού (pdf)