Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Tue,14Jul2020

4η Επιτροπή Παρακαολούθησης του "ΕΠ Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013"

Η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του "ΕΠ Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013" θα πραγματοποιήθεί στα Καμένα Βούρλα στις 7 Νοεμβρίου 2012

- Φάκελος 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Θεσσαλίας - Ηπειρου - Στερεάς Ελλάδας [zip, 5.4Mb]

- Ημερίσια Διάταξη (pdf, 101 Kb)