Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Tue,14Jul2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3ου ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ", ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 47, ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3ου ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ", ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 47, ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 01 [PDF]