Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Tue,14Jul2020

Δημόσια Διαβούλευση Πρότασης Στρατηγικών Επιλογών τών ΘΟΣΣ για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013

Τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση η Πρόταση Στρατηγικών Επιλογών τών Θεματικών Ομάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού  για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013.