Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Tue,14Jul2020

Πιστώσεις κεντρικού λογαριασμού ΕΣΠΑ 2013

Για την ταχεία έκδοση των Συλλογικών Αποφάσεων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ και τη χρηματοδότηση τους για το έτος 2013 οι Φορείς των ενταγμένων έργων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 θα πρέπει να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου τις προτάσεις τους για την χρηματοδότηση των έργων ανά μήνα συμπληρώνοντας τον συνημμένο Πίνακα.

Πιστώσεις Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ 2013 [DOC, 88KB]

Πίνακας Πιστώσεων Κεντρικού Λογαριασμού [xls, 152KB]