Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Tue,14Jul2020

Τριήμερη Εκπαιδευτική Συνάντηση «Ενημέρωση για την Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 - Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών Τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου»

mekde1

Η ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία με τη ΜΟΔ ΑΕ, οργανώσε για τα στελέχη των ΕΔΑ των Περιφερειών ΘΕσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου τριήμερη εκπαιδευτική συνάντηση με τίτλο "Ενημέρωση για την Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020- Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών Τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου".
Η εκπαιδευτική συνάντηση διεξήχθει στο Μέτσοβο 15-17/2/2013 στις εγκαταστάσεις του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας.

 

Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιηθηκε το Σάββατο  16/2/2013 στις 11.00 ανοιχτή εκδήλωση για ενημέρωση των εν δυνάμει δικαιούχων και του κοινού με θέμα "Παρουσίαση Κείμενου θέσεων Ευρωπαικής Επιτροπής για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020" από εκπροσώπους της Ευρωπαικής Επιτροπής και του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Πρόγραμμα (pdf)

Παρουσιάσεις :
Παρουσίαση  Κειμένου Θέσεων  Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 από εκπροσώπους Ευρωπαικής Επιτροπής & Υπουργείου Ανάπτυξης  Ανταγωνιστικότητας  Υποδομών Μεταφορών Δικτύων  

Ι.Φίρμπας - Προγραμματική περίοδος 2014-2020 (pdf)
Ι.Φίρμπας - Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης και έγκρισης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης και των ΕΠ της περιόδου 2014-2020 (pdf)

Παρουσίαση Έργων Νέας Γνώσης από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:

Α. Αυγερόπουλος - Ανάπτυξη Νέων Υλικών για την άμεση Χρήση σε Βιολογικό καθαρισμό και ΧΥΤΑ (pdf)
Θ. Ματίκας - Βέλτιστη λειτουργία και συντήρηση γεφυρών οδικών δικτύων (pdf)

Παρουσίαση πρότασης για ένταξη στο ΕΣΠΑ Πιλοτικού Έργου από Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:

Δ. Καλιαμπάκος - Μετατρέποντας έναν περιβαλλοντικό κίνδυνο σε πράσινη ενέργεια: Η περίπτωση της παραγωγής βιοαερίου από αγροκτηνοτροφικά απόβλητα στο Δήμο Μετσόβου» (pdf)


Φωτογραφικό υλικό (20130215_17.mp4)