Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Tue,14Jul2020

Κείμενα μελετών για την έξυπνη εξειδίκευση της Ελλάδας και της Περιφέρειας Ηπείρου

Κείμενα  μελετών για την έξυπνη εξειδίκευση της Ελλάδας και της Περιφέρειας Ηπείρου που εκπονήθηκαν για λογαριασμό της ΕΕ/DG REGIO

Μελέτη εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τη Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση στην Περιφέρεια Ηπείρου (pdf).
Μελέτη εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (pdf).