Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Tue,14Jul2020

Αναπτυξιακή Ημερίδα Περιφέρειας Ηπείρου για το σχεδιασμό της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Η Περιφέρεια Ηπείρου διοργανώσει Αναπτυξιακή Ημερίδα για το σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013 στα Ιωάννινα  στο Ξενοδοχείο "Du Lac".  

Εισηγήσεις - Παρουσιάσεις

Παρουσίαση του Κείµενου Θέσεων (Position Paper) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των προτεραιοτήτων που προτείνονται για την Ελλάδα (pdf - 1,26M b)
Εισηγητής : κ. Γ. Περουλάκης & κα Ε. ∆αλαµπούρα, Εκπρόσωποι της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε.

Συµπεράσµατα για την «Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης Περιφέρειας Ηπείρου » (pdf - 867Kb)
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κοµνηνός, Εµπειρογνώµονας

2η Εγκύκλιος σχεδιασµού & κατάρτισης αναπτυξιακού σχεδιασµού περιόδου 2014-2020 (pdf - 483Kb)
Εισηγητής: κα Μαρία Κωστοπούλου, Προϊσταµένη Μονάδας Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών, ΕΥΣΣΑΑΠ

Στρατηγικές προτεραιότητες Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στην Ελλάδα για την Νέα Προγραµµατική Περίοδο (pdf - 416Kb)
Εισηγητής :κα Ελένη Κρικέλα , Προϊσταµένη της ΕΥΣ ΕΚΤ

Στρατηγικές προτεραιότητες Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας στην Ελλάδα για την Νέα Προγραµµατική Περίοδο (pdf - 1,83Mb)
Εισηγητής : κ. Βασίλης Φλωρίδης , Στέλεχος Μονάδας Α ΕΥ∆ ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο ρόλος των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων στην νέα προγραµµατική περίοδο (pdf - 7,09Mb)
Εισηγητής : κ. Τριαντάφυλλος Αλµπάνης, Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ανάπτυξη και Μνηµεία. Το παράδειγµα της Νικόπολης (pdf - 14,3Mb)
Εισηγητής : ∆ρ . Κωνσταντίνος Ζάχος, Επίτιµος Έφορος Αρχαιοτήτων Ιωαννίννων
Ομιλία (pdf - 232Kb)

• Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του τουριστικού τομέα την περίοδο 2014-2020
Κείμενοο συζητησης στα Περιφέρειακά συνέδρια διαβούλευσης για το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 

 

 

Πρόσκληση (pdf)
Πρόγραμμα ημερίδας (pdf)
Πίνακας Αποδεκτών (pdf)

  

 

[updated]

Η Περιφέρεια Ηπείρου διοργανώνει Αναπτυξιακή Ημερίδα για το σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013 Στα Ιωάννινα  στο Ξενοδοχείο "Du Lac".  Ώρα έναρξης  09:30

Πρόσκληση (pdf)
Πρόγραμμα ημερίδας (pdf)
Πίνακας Αποδεκτών (pdf)