Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Tue,14Jul2020

Κατάρτιση χρονοδιαγραμμάτων έργων ΕΣΠΑ

Σε συνέχεια του εγγράφου με θέμα «Κατάρτιση σχεδίων δράσης δαπανών έτους 2013» (Shedio_drasis.zip) καλείστε να καταρτίσετε και να υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου, λεπτομερές χρονοδιάγραμμα στη βάση του πρότυπου (Πίνακας 7) (Shedio_drasis.zip)  για τις πράξεις που αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα (Projects.doc).

 

Σχετικά Αρχεία:
Shedio_drasis.zip[4ΜΒ]
Projects.doc [196KB]