Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Thu,06Aug2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Καταλόγου Παρεχόντων Υπηρεσιών Εκπόνησης Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών Ερευνών και Συμβούλων

Η Περιφέρεια Ηπείρου προβαίνει στην 2η Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Καταλόγου Παρεχόντων Υπηρεσιών Εκπόνησης Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών Ερευνών και Συμβούλων.

- Απόφαση Παράτασης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (pdf - 35,6 Kb) 
- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (pdf - 79,0 Kb)
- Αίτηση (doc - 43,5 Kb)