Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Thu,06Aug2020

Η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης

Tην Τετάρτη 02 Οκτωβρίου 2013, θα πραγµατοποιηθεί στην Αγριά Βόλου, η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013

Πρόσκληση (pdf- 145 Kb)
Ημερήσια Διάταξη (pdf151 Kb)
Φάκελος 5ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Θεσσαλίας - Ηπειρου - Στερεάς Ελλάδας [rar, 10.89Mb]
Πρακτικά 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης (pdf - 13,5Mb)
Παρουσιάσεις (rar - 6,24 Mb)
Απόφάσεις- Συμπεράσματα (pdf - 788Kb)