Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sun,20Sep2020

Υποχρεωτική υποβολή εντύπων προεγκρίσεων δημοπράτησης

Η ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει τους δικαιούχους ότι από 10/10/2013 καθίσταται υποχρεωτική η Ηλεκτρονική Υποβολή των προεγκρίσεων για δημοπράτηση προμηθειών – υπηρεσιών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.mnec.gr στο σύστημα δηλαδή της Ηλεκτρονικής Υποβολής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Αναλυτικές οδηγίες και συμπληρωματικά στοιχεία :

Επιστολή ΕΔΑ Περιφέρεαις Ηπείρου (pdf - 163 Kb)
Διαβιβαστικό Ε.Υ.Θ.Υ. (pdf -213 Kb) 
Αλλαγές στις Προεγκρίσεις - Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή 2013-09-24 (pdf - 224 Kb)
Λίστες Δημοπράτησης - Επικαιροποίηση ΕΥΘΥ (zip - 267 Kb) 

Υποχρεωτική υποβολή εντύπων του ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους Δικαιούχους μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής