Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Thu,06Aug2020

Πιστώσεις κεντρικού λογαριασμού ΕΣΠΑ 2014

Για την ταχεία έκδοση των Συλλογικών Αποφάσεων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ και τη χρηματοδότηση τους για το έτος 2014 οι Φορείς των ενταγμένων έργων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 θα πρέπει να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου τις προτάσεις τους για την χρηματοδότηση των έργων ανά τρίμηνο συμπληρώνοντας τον συνημμένο Πίνακα.

Πιστώσεις Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ 2014 [pdf]

Πίνακας Πιστώσεων Κεντρικού Λογαριασμού [xls]