Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Thu,06Aug2020

Κλείσιμο έργων ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006

Καταληκτική ημερομηνία επίσημης ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα έργα του Γ΄ ΚΠΣ είναι η 28η Φεβρουαρίου 2014. Ως εκ τούτου καλείστε να μας ενημερώσετε εγγράφως ως την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 και μόνο στην περίπτωση που προέκυψαν μη επιλέξιμες δαπάνες μετά την ολοκλήρωση των έργων που υλοποιήσατε εσείς ή φορείς που τώρα είναι στην αρμοδιότητας σας και χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006.

Εγκύκλιος Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πληρωμής (pdf)

Πίνακες Εγκυκλίου (xls)

Έγγραφο ΕΔΑ (doc)

Πίνακες έργων ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006 (xls)