Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Thu,06Aug2020

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνει την λήξη υποβολής προτάσεων σε Προσκλήσεις, του ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

Κλείσιμο προσκλήσεων (pdf- 154 Kb)