Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Thu,06Aug2020

Αντιμετώπιση έργων που έχουν καταταγεί στις κατηγορίες 2ii και 2iii ΕΣΠΕΛ

Ενημέρωση για υποχρεώσεις δικαιούχου και κυρώσεις αναφορικά με αποκατάσταση ευρημάτων ελέγχων ΕΣΠΕΛ (pdf -  228 Kb)