Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Thu,06Aug2020

Έγκαιρη υποβολή αιτημάτων προέγκρισης τροποποίησης σύμβασης (και ιδιαίτερα Α.Π.Ε.)

Έγκαιρη υποβολή αιτημάτων προέγκρισης τροποποίησης σύμβασης (και ιδιαίτερα Α.Π.Ε.)  στις ενταγμένες στο Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013» πράξεις

(pdf - 100 Kb).