Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Wed,12Aug2020

Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020

Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΑΠ 809/28.2.2014), το οποίο έχει αναρτηθεί και στον ΔΙΑΥΛΟ.

Διαβιβαστικό (pdf - 106 Kb)
2o Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος (pdf - 2,50 Mb - MD5:7D57ABF2A99F3477B6C71A41EACA3F7D)