Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Wed,12Aug2020

Ενημέρωση για τη Στρατηγική Καταπολέμησης της Απάτης

Στο πλαίσιο του σχεδίου Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής κατα της απάτης η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επανδύσεων & ΕΣΠΑ κοινοποιεί τα παρακάτω έγγραφα και στοιχεία