Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Wed,12Aug2020

Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης της ΣΜΠΕ του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020


Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου ως Αρχή Σχεδιασμού για το ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ με ΑΠ ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΥΠΕ / οικ 10717/5.9.2006 (ΦΕΚ Β 1225/2006) :

1. Ανακοινώνει ότι, τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες

και στοιχεία Φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω Προγράμματος, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό, 
2. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινόνα διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς και τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ (ταχ δ/νση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα) μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής (Δηλ. έως και 11/9/2014).

Στρατηγική Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) (μεταφόρτωση ΣΜΠΕ - pdf - 7.18 Mb MD: 3140278F3D5ECC6822252A52BBC4A587) 

Πληροφορίες για το θέμα :
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα,
Αρμόδιοι για επικοινωνία κα Μέγα Γεωργία (τηλ 2651360509) &
κα Παπανικολάου Ευγενία (τηλ 2651360502)   

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) θα βρίσκεται επίσης αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ηπείρου  (www.php.gov.gr)