Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sun,20Sep2020

ΠΕΠ Ηπείρου 2014 - 2020

Εκτελεστική Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έγκριση του ΠΕΠ Ηπείρου (18-12-2014) - (zip- 408 Kb)

ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Υποβολή στην βάση SFC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 12-12-2014).

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014 - 2020 (pdf - 3,27 Mb) 

Τα Υποβληθέντα στη Βάση SFC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (rar - 23,3 Mb - όλα τα περιεχόμενα)

Αναλυτικά:

 • 00.Περίληψη για τον πολίτη (pdf - 284 Kb)
 • 01. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014 - 2020 (με αιρεσιμότητες) (pdf - 1,76 Mb)
 • 02. Ex-ante Αξιολόγηση ΠΕΠ (zip - 1,74 Mb)
 • 03. Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης ΠΕΠ (zip - 5,22 Mb)
 • 04. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) (zip - 1,10 Mb)
 • 05. Πλαίσιο Επίδοσης (zip - 588 Κb)
 • 06. Μεθοδολογία υπολογισμού δεικτών ΕΤΠΑ & ΕΚΤ (zip - 1,42 Mb)
 • 07. Παράρτημα Ε2020 (pdf - 271 Kb)
 • 08. Ήπειρος - Συμμετοχή Ιδιωτικού τομέα (pdf - 203 Kb)
 • 09. Ήπειρος - Έργο Phasing (pdf - 99,8 Kb)
 • 10. Σχέδια δράσης κάλυψης ελλείψεων δείκτη αποτελέσματος (pdf - 857 Kb)