Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Wed,05Aug2020

Καθοδήγηση για Δικαιούχους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάρτησε το έγγραφο «ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και συναφών εργαλείων της ΕΕ» σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και είναι διαθέσιμο για «μεταφόρτωση» στην ιστοσελίδα της:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guidance-for-beneficiaries-of-european-structural-and-investment-funds-and-related-eu-instruments