Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Wed,05Aug2020

Παράταση Υλοποίησης Σχεδίων ΤΟΠΣΑ

Παράταση Υλοποίησης Σχεδίων ΤΟΠΣΑ

Αποφασίστηκε η παράταση της Υλοποίησης των Σχεδίων ΤΟΠΣΑ έως 30/11/2015 για την λήξη του Φυσικού αντικειμένου και τηn επιλεξιμότητα των δαπανών.

Απόφαση Παράτασης (pdf - 155 Kb)

Διαβίβαση παράτασης ληξης ΤΟΠΣΑ (pdf - 216 Kb)