Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Tue,04Aug2020

Συμπεράσματα της ημερίδας “Πιλοτική δράση για την ανάπτυξη καινοτόμων έργων στον τομέα της Υγείας-Ευεξίας στην Ήπειρο”

DSC 0987-ppc omada1-ppc omada2-ppc

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου Προγράμματος ανακοινώνει τα συμπεράσματα της ημερίδας “Πιλοτική δράση για την ανάπτυξη καινοτόμων έργων στον τομέα της Υγείας-Ευεξίας στην Ήπειρο” που έλαβε χώρα την 11η Ιουνίου 2015 στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Στο πλαίσιο της ημερίδας διοργανώθηκαν τρείς «θεματικές συναντήσεις», στις οποίες εξετάστηκαν ευκαιρίες ανάπτυξης της «έξυπνης» επιχειρηματικότητας στον τομεα υγείας – ευεξίας, αλλά και η προοπτική εκπόνησης νέων ερευνητικών προγραμμάτων.

Στις επιμέρους θεματικές συναντήσεις συζητήθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης νέων καινοτόμων προϊόντων στην υγεία, η προοπτική εξέλιξης των ερευνητικών προγραμμάτων και η δυνατότητα οργάνωσης του κλάδου της ευεξίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών.

Συντονιστές Θεματικών συναντήσεων:

  1. Νέα Προϊόντα: Δημήτριος Δημάκος
  2. Νέα Γνώση: Βασιλική Μπούμπα  
  3. Ευεξία: Σταυρούλα Τσιάρα 

pdfΣυμπεράσματα Θεματικών συναντήσεων128.64 KB