Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sun,20Sep2020

Διαγωνισμός Φωτογραφίας της DG Regio «Europe in My Region 2015»

photo competition 2015 gr

Στις 22 Ιουνίου ξεκίνησε ο Διαγωνισμός Φωτογραφίας της DG Regio « Europe in My Region 2015 », ο οποίος κλείνει στις 28 Αυγούστου 2015, 12:00 ώρα Βρυξελλών.

Περισσότερες πληροφορίες στο facebook όπου τρέχει ο διαγωνισμός https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573?ref=ts

pdfΚανόνες συμμετοχής577.44 KB

Το δώρο φέτος είναι μόνο η διήμερη διαμονή στις Βρυξέλλες, οι διαδικασίες ψηφοφορίας είναι περίπου οι ίδιες και οι νικητές είναι 3. Οι όροι του διαγωνισμού αναφέρονται στα συνημμένα αρχεία ενώ στην εφαρμογή υπάρχει και αρχείο με Συχνές Ερωτήσεις. Υποβάλλονται φωτογραφίες από συγχρηματοδοτούμενα έργα από όλα τα Ταμεία, που βρίσκονται στα Κράτη – Μέλη της ΕΕ (επίσης σε υποψήφιες χώρες και σε δυνητικά υποψήφιες χώρες) που περιλαμβάνουν την σημαία της ΕΕ και τη σήμανση της συγχρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (π.χ. πινακίδα, αφίσα, πλάκα).