Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Tue,04Aug2020

Υποβοήθηση στην επίβλεψη μελετών τεχνικών έργων

Υποβοήθηση στην επίβλεψη μελετών Τεχνικών έργων (Διαβιβαστικό - Έγγραφο ΕΥΘΥ62.07 KB)

Φύλλα Επίβλεψης Τεχνικών Μελετών στο πλαίσο τπυ ΕΣΠΑ και  Οδηγίες Χρήσης Ψηφιακών Αρχείων 128.42 KB

Μπορέιτε να κατεβάσετε τα Φύλλα Επίβλεψης Τεχνικών Μελετών εδώ