Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Tue,04Aug2020

Πρόσκληση Νο 1 - (ΕΣΠΑ 2014-2020) - “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ KAI ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016”

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβάινει στην έκδοση της Πρόσκλησης Νο #1 με τίτλο “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ KAI ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016”

Ημερομηνίες υποβολής προτάσων : Έναρξης 18/8/2015  - Λήξης : 21/8/2015  Προυπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη: 3.839.860 €