Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Tue,04Aug2020

Πρόσκληση Νο 3 - (ΕΣΠΑ 2014-2020) - “ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016”

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης Νο 3 με τίτλο "ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016"

Ημερομηνίες υποβολής προτάσων : Έναρξης 20/8/2015  - Λήξης : 28/8/2015 Προυπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη: 187.675€