Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sun,20Sep2020

Πρόγραμμα "Εγκατάσταση νέων γεωργών"

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013
4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013


www.agrotikianaptixi.gr
- ΚΥΑ 704/20.11.08 - Μέτρο 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" [pdf, 692Kb]

- Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Μέτρου 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" [doc, 284Kb]

- Περίληψη Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων Μέτρου 112 +Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" [doc, 146Kb]

- Φάκελος υποψηφιότητας & Οδηγός συμπλήρωσης – αξιολόγησης υποβολής αιτήσεων Μέτρου 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" [doc, 330Kb]

- Νέος φάκελος υποψηφιότητας υποβολής αιτήσεων Μέτρου 112 – τροποποίηση 02/02/09 [xls, 330Kb]