Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Thu,06Aug2020

Υποχρεωτική υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής

Η ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει όλους τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στην υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ και κυρίως οι δικαιούχοι, ότι από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους θα πρέπει, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο (28590/ΟΠΣ 1140 7-9-2011), να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα έντυπα του ΟΠΣ μέσω της Ηλεκτρονικής Υποβολής.

Έτσι όλοι οι φορείς οφείλουν να προχωρήσουν στην απόκτηση κωδικού πρόσβασης στην εφαρμογή από την διεύθυνση http://logon.mnec.gr, επιλογή «Δημιουργία νέου χρήστη Ηλεκτρονικής Υποβολής ΕΣΠΑ»

Αφού συμπληρωθούν τα στοιχεία οι υπεύθυνοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο γραφείο ΟΠΣ της ΕΔΑ Ηπείρου (2651360535-34) για την ενεργοποίηση των κωδικών για την πρόσβαση στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Υποβολής  

Συνιστάται η υποβολή ενός αιτήματος ανά φορέα – δικαιούχου  (και όχι ανά έργο ή χειριστή του δικαιούχου) για την καλύτερη παρακολούθηση των υποχρεώσεων τους.   

Οδηγίες για την ηλεκτρονική  υποβολή μπορούν να λαμβάνουν οι φορείς από την Ιστοσελίδα της ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου (www.peproe.gr)  καθώς από την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας
ΟΠΣ (www.ops.gr).

Παρακαλούμε τους φορείς που επιθυμούν να συμπεριληφθούν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης να ενημερώσουν άμεσα το γραφείο ΟΠΣ της ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στους κ. Μ.Παπαμιχαήλ ή κα Β.Κιτσανταώστε να καταρτιστεί το πρόγραμμα.