Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sun,23Feb2020

Μελέτες

Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία Προβολές
1 Μελέτη αποκατάστασης οικοσυστήματος λίμνης Παμβώτιδας Τρίτη, 26 Μάιος 2015 1052
2 Μελέτη Εξειδίκευσης του Δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου Πέμπτη, 25 Οκτώβριος 2012 4074
3 Μεθοδολογία εντοπισμού και αξιολόγησης Περιοχών για ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Δευτέρα, 08 Οκτώβριος 2012 1592
4 Μελέτη αποκατάστασης & αξιοποίησης λατομικών περιοχών Τετάρτη, 30 Μάιος 2012 2637
5 Μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας και χωροθέτησης νέων χώρων οργανωμένης υποδοχής βιομηχανικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Β.Ε.ΠΕ) στους νομούς της Ηπείρου Δευτέρα, 07 Μάιος 2012 2195
6 Διερεύνηση των πρόσφατων εξελίξεων της απασχόλησης στην Περιφέρεια της Ηπείρου για υποβοήθηση των Αναπτυξιακών Συμπράξεων στην εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης των πλαίσιο των ΤΟΠΣΑ. - Μελέτη απασχόλησης ΤΟΠΣΑ Τρίτη, 10 Απριλίου 2012 1507
7 Μελέτη «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Ηπείρου Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 2028
8 Αποτύπωση επιχειρηματικών τάσεων και τεχνολογικού επιπέδου επιχειρήσεων - Αξιολόγηση επιπτώσεων του Αναπτ. Ν. στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, εξωστρέφειας και απασχόλησης - Εκπόνηση Σχεδίου Δράσεων Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2012 1629
9 Αποτύπωση Ενεργειακού Χάρτη (Ισοζυγίου) της Περιφέρειας Ηπείρου & των Αποθεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τετάρτη, 11 Ιανουάριος 2012 1608
10 Μελέτη διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και λυμάτων πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων, σχεδιασμός παρεμβάσεων και δράσεων προς υλοποίηση, έλεγχος σκοπιμότητας και καταλληλότητας των σχεδίων που υποβάλλονται από φορείς και επενδυτές Τρίτη, 06 Δεκέμβριος 2011 2665
11 Μελέτη εκτίμησης χωρικών επιπτώσεων του Οδικού Άξονα της Δυτικής Χώρας στον Κοινωνικό και Οικονομικό Τομέα της Περιφέρειας Ηπείρου Τρίτη, 06 Δεκέμβριος 2011 1478
12 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αγροτικής Αναγγένησης Παρασκευή, 18 Νοέμβριος 2011 1650
13 Μελέτη Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας Μέσου Σταθερής Τροχιάς Τραμ στα Ιωάννινα Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011 2604
14 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιοργία καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών εκπόνησης μελετών - εμπειρογνωμοσυνών - ερευνών Παρασκευή, 02 Σεπτεμβρίου 2011 3146
15 Εμπειρογνωμοσύνη για τη διερεύνηση εφαρμογής δράσεων μέσω του JESSICA στην Περιφέρεια Ηπείρου Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011 1765
16 Μελέτες ΟΣΑΑ Τετάρτη, 04 Μάιος 2011 3230