Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sat,08Aug2020

Μελέτη «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Ηπείρου

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία –Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013» εκπονήθηκε από την Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Ηπείρου η μελέτη «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου  για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Ηπείρου».

  • Περίληψη (pdf)
  • Παραδοτέα Μελέτης (rar)

Παρουσίαση της Μελέτης  εδώ