Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Wed,12Aug2020

Μελέτη αποκατάστασης & αξιοποίησης λατομικών περιοχών

Ολοκληρώθηκε ή οριστική παραλαβή της μέλετης "Μελέτη αποκατάστασης & αξιοποίησης λατομικών περιοχών" από την ΕΔΑ Περιφέρεοας Ηπείρου.

  1. Παρουσίαση (rar - 14,1 Mb )
  2. Παραδοτέα (rar - 64 Mb)
  3. Πρωτογενή δεδομένα (rar - 1,5  Gb)
  4. Πολυκριτηριακή ανάλυση (rar - 53,3 Kb)
  5. Λατομεία Βάσης Δεδομένων (rar - 26,6 Kb)
  6. Χάρτες (rar - 150 Mb)

 (Τετάρτη 14/12/2011 - Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ηπείρου)