Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sun,20Sep2020

Μελέτη Εξειδίκευσης του Δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου

Ολοκληρώθηκε ή οριστική παραλαβή της μέλετης "Μελέτη Εξειδίκευσης του Δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμάτων Περιφέρειας Ηπείρου" από την ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου.

Πρώτη έκδοση

 • Μελέτη Εξειδίκευσης του Δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμάτων Περιφέρειας Ηπείρου (pdf)
 • Παράρτημα Ι :
 1. Σχέδιο 1 - Χάρτης Προσανατολισμού Περιφέρειας  Ηπείρου - Υφιστάμενα & Προβλεπόμενα Έργα Διαχείρισης Αποβλήτων (pdf) ,
 2. Σχέδιο 2 - Χάρτης Προσανατολισμού Προτεινόμενου Δικτύου ΣΜΑ & Ευρύτερης Χωροθέτησης (pdf) ,
 3. Σχέδιο 3 - Γενική Διάταξη Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων μικρής δυναμικότητας (pdf)
 • Παράρτημα ΙΙ : Υπολογισμοί κεντροβαρυκότητας (pdf)
 • Χρονοδιάγραμμα (pdf)

Συμπληρωματικό Τευχος  - Τελικά συμπεράσματα

 • Μελέτη Εξειδίκευσης του Δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμάτων Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ Ηπείρου - Συμπληρωματικό Τεύχος (pdf)
 • Παράρτημα Ι :
  1. Σχέδιο 1 - Χάρτης Προσανατολισμού Προτεινόμενου Δικτύου ΣΜΑ & Ευρύτερης Χωροθέτησης (pdf) ,
  2. Σχέδιο 2 - Χάρτης Προσανατολισμού Προτεινόμενου Δικτύου ΣΜΑ & Ευρύτερης Χωροθέτησης & Προτεινόμενες Θέσεις Δήμων (pdf) ,
 • Χρονοδιάγραμμα (pdf)