Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Wed,05Aug2020

Μελέτες ΟΣΑΑ

Μελέτες Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης:
  • Τροποποίηση Μελέτης Δήμου Αρταίων (12ος 2011) [ zip - 971 Kb]
  • Τροποποίηση Μελέτης Δήμου Ιωαννίνων(6ος 2011) [ zip]

  • Μελέτη Δήμου Άρτας [zip]
  • Μελέτη Δήμου Ηγουμενίτσας [zip]
  • Μελέτη Δήμου Ιωαννίνων [zip]
  • Μελέτη Δήμου Πρέβεζας [zip]