Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sat,08Aug2020

Μελέτη Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας Μέσου Σταθερής Τροχιάς Τραμ στα Ιωάννινα

Αρχεία Μελέτης Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας Μέσου Σταθερής Τροχιάς Τραμ στα Ιωάννινα

Περίληψη summary.zip

Μελέτη - Φάση 1 [.zip]

Μελέτη - Φάση 2 [.zip]

Μελέτη - Φάση 3 [.zip]

Χάρτης Φάσης 2 [.zip]