Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sat,08Aug2020

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αγροτικής Αναγγένησης

Οριστική παραλαβή μελέτης [zip]

Β' Φάση μελέτης"Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αγροτικής Αναγγένησης"

Εξώφυλλο [pdf - 188 Kb] - Β' Φάση Αγροτικής Αναγέννησης [pdf - 475 Kb] - Παραρτήματα [pdf - 107 Kb]
Περιοχή Α [rar - 403 Kb]
Περιοχή Β [rar - 3,58 Mb]
Περιοχή Γ [rar - 499 Kb]
Περιοχή Δ [rar - 494Kb]

 Α' Φάση Μελέτης "Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αγροτικής Αναγγένησης" - Τελικό Παραδοτέο (pdf - 3.25 Mb )

Παρουσίαση Α΄Φάσης από τηνΕ.Δ.Α. της Μελέτης "Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αγροτικής Αναγγένησης" μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ