Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sat,08Aug2020

Μελέτη εκτίμησης χωρικών επιπτώσεων του Οδικού Άξονα της Δυτικής Χώρας στον Κοινωνικό και Οικονομικό Τομέα της Περιφέρειας Ηπείρου

  • Περίληψη (pdf - 214 Kb - MD5 : 7DFD25D6E047B69D630E0C4D81795EA0)
  • Μελέτη εκτίμησης χωρικών επιπτώσεων του Οδικού Άξονα της Δυτικής Χώρας στον Κοινωνικό και Οικονομικό Τομέα της Περιφέρειας Ηπείρου (pdf - 8,47 Mb -
    MD5 : 77C94090012D1D61903196990C7C34C2)
  • Τεύχος Χαρτών (pdf - 11,2 Mb - MD5 : 08414889A2F959129B79123F0FE00818)

Παρουσίαση μελέτης  

Η παρουσίαση της μελέτης, πραγματοποιηθηκε την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011, ώρα 12.00μμ, στα Ιωάννινα, στο Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ηπείρου (πρώην ΕΛΚΕΠΑ), Ν. Ζέρβα 28-30, Στοά Σάρκα, 2ος Όροφος.

Παρουσιάσεις (rar - 2,82 Mb - MD5 :49ABF913B7D76E88656D9C3472E2CBD3)